Za izobraževanje pristojni strokovnjaki v ameriškem mestu New York pripravljajo več kot ducat novih standardiziranih testov, katerih temeljni namen naj bi bil ocenjevanje učiteljev in ne učencev, ki bodo te teste reševali. Suzanne DeChillo v prispevku Tests for Pupils, But the Grades Go to Teachers piše (spletna izdaja časopisa New York Times, 24. 5. 2011), da bodo tako osnovnošolci predvidoma že v prihodnjem šolskem letu reševali najmanj dve dodatni tovrstni preverjanji znanja na leto – vpeljali naj bi jih že v prvih letih njihovega šolanja, tj. v tretjem razredu – srednješolcem pa se obeta celo do osem dodatnih testov.

Podobne teste, pravzaprav namenjene ocenjevanju učiteljev, razvijajo v vseh zveznih državah ZDA, in sicer v sklopu lani sprejetega zakona, skladno s katerim mora vsako šolsko območje najti primeren način ocenjevanja učiteljev. Vsak učitelj mora biti tako vsako posamezno šolsko leto ocenjen in tistim, ki so dve leti zapored ocenjeni kot neučinkoviti grozi odpoved delovnega razmerja. Ameriške oblasti menijo, da s tovrstnim ocenjevanjem zelo pripomorejo k zagotavljanju kakovostnega pouka v posameznih šolah. Po zakonu naj bi 40 odstotkov ocene temeljilo prav na omenjenih standardiziranih testih (merila ocenjevanja določi deloma država, deloma lokalno okolje), 60 odstotkov ocene pa na subjektivnejših merilih, v kar je vključeno tudi mnenje ravnatelja o posameznem učitelju.

Večina šolskih okolišev ne bo razvijala lastnih standardiziranih testov, saj je to povezano z velikimi stroški, temveč bodo uporabljali teste, ki bodo razviti na zvezni ravni. A v mestu New York so se odločili, da bodo prav tovrstni testi, ki jih bodo razvili lokalni strokovnjaki za izobraževanje, predstavljali izhodišče za načrtovane spremembe v njihovem šolstvu, zato bodo za 16 novih standardiziranih preverjanj znanja (s testi bodo preverjali znanje naravoslovja, matematike, angleščine in družboslovja) namenili 65 milijonov ameriških dolarjev.

Mestni uradniki želijo, da bi bili njihovi testi drugačni od tistih, pripravljenih na državni ravni, in bi iz njih lahko razbrali napredek in višje ravni znanja posameznih učencev na različnih preučevanih področjih. A tovrstne optimistične namere po vpeljavi več testov imajo tudi precej nasprotnikov, ki menijo, da učenci za različna preverjanja znanja že zdaj porabijo preveč časa, ob čemer pa ostajajo v ozadju drugi pomembni cilji izobraževanja, denimo socialni in čustveni razvoj posameznika. Tako je večina časa v razredu namenjenega zgolj kopičenju podatkov, procesa poučevanja in učenja pa sta potisnjena ob rob.

Za zdaj je predvideno, da bi učenci omenjene standardizirane teste izpolnjevali dvakrat na leto – prvič ob začetku posameznega šolskega leta in drugič ob koncu, in sicer z namenom, da bi tako službe za izobraževanje prišle do podatkov, koliko so učenci v tem obdobju pridobili od posameznega učitelja. Če bo mesto New York dobilo privoljenje tamkajšnjega učiteljskega sindikata UFT, bodo omenjeni testi vpeljani v 100 šolah že s prihodnjim šolskim letom, do šolskega leta 2013/14 pa v vseh 1.700 šolah, ki se nahajajo na območju mesta.

Vir: SVIZ, 24. 5. 2011

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)