S 1. 1. 2017 se bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Z dnem vpisa pripojitve v sodni register novi sklad prevzame vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti.

Kontaktni podatki za stranke ostajajo nespremenjeni, prav tako lokacija poslovnih prostorov.

Vir: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 20. 12. 2016

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)