Evropska komisija je 8. julija 2009 objavila zeleno knjigo z naslovom “Spodbujanje učne mobilnosti za mlade” (COM(2009) 329 final), s katero želi sprožiti razpravo, kako čim bolje ustvariti čim več možnosti za mlade v Evropi, da lahko razvijajo znanje in spretnosti z učenjem v tujini. Začasno bivanje v drugi državi je namreč ena od poti k večji zaposljivosti mladih v prihodnosti, hkrati pa je tudi pot osebnega razvoja.

Zelena knjiga “Spodbujanje učne mobilnosti za mlade” je nastala na podlagi odločitve Sveta EU za izobraževanje, mladino in kulturo meseca novembra 2008. Z objavo zelene knjige želi Evropska komisija v koncept mobilnosti preko javnega posvetovanja vključiti široko paleto zainteresiranih strani, kot so izobraževalne institucije, nevladne organizacije in regije iz vseh držav članic.

Zelena knjiga “Spodbujanje učne mobilnosti za mlade” je v PDF formatu dostopna na tej spletni strani

Glejte tudi spletne strani:

Povzeto po CMEPIUS-u

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)