Vlada RS je na 135. seji sprejela stališče o Zeleni knjigi, kot odličnem začetku javne razprave o ključnih vprašanjih, ki jih je potrebno upoštevati v zvezi s prihodnjimi programi financiranja raziskav in inovacij v EU. Uspešno izpolnjevanje široko podprtih ciljev Evrope 2020 je odvisno od raziskav in inovacij, ki so gonilna sila družbene in gospodarske blaginje ter okoljske trajnosti. S stališčem je seznanila tudi Državni zbor RS v skladu z 8. členom Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije.

Zelena knjiga začenja javno razpravo o ključnih vprašanjih, ki jih je treba upoštevati v zvezi s prihodnjimi programi financiranja raziskav in inovacij v EU. Ti programi bodo vključeni v predloge Komisije za naslednji večletni finančni okvir, ki bo predstavljen junija 2011. Do konca tega leta pa  je potrebno sprejeti specifične predloge za programe financiranja. Uspešno izpolnjevanje široko podprtih ciljev Evrope 2020, torej ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti, je odvisno od raziskav in inovacij.

Prihodnji programi financiranja EU se morajo bolj osredotočiti na prednostne naloge strategije Evropa 2020, obravnavo družbenih izzivov in najpomembnejših tehnologij, omogočanje raziskovanja s sodelovanjem in na podlagi pobud industrije, poenostavljanje instrumentov, znatno poenostavitev dostopa, skrajševanje časa do prodaje na trgu in nadaljnje povečevanje odličnosti. Opredeljena so tudi ključna načela, ki naj bi v prihodnje okrepila proračun EU: osredotočiti se je treba na instrumente z dokazano evropsko dodano vrednostjo, bolj je treba upoštevati rezultate ter okrepiti druge javne in zasebne vire financiranja. Zelena knjiga postavlja vprašanja o tem, kako izpolniti navedene ambiciozne cilje. Predvsem se ukvarja z vprašanji, kako spremeniti izzive v priložnosti, kaj smo se naučili iz dosedanjih Okvirnih programov, kako z vzpostavitvijo novega Skupnega strateškega okvira izpolniti cilje Strategije Evropa 2020, kako se uspešno soočiti z družbenimi izzivi, kako okrepiti konkurenčnost Evrope ter kako okrepiti znanstveno-raziskovalno bazo Evrope in celoten Evropski raziskovalni prostor (ERP). Javna razprava bo zaključena 20. maja 2011, 10. junija pa bo v Bruslju obsežna konferenca, ki bo povzela ključne ugotovitve javne razprave.

Vir: Vlada RS, 19. 5. 2011

Oglejte si tudi fokus Eurydice.si: Bele knjige in druge z barvami poimenovane knjige (april 2011)

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)