K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 6. do 18. februarja 2012, se je prijavilo skupaj 2.760 kandidatov. Izpitov se je na 146 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.617 kandidatov (lani 1.860), od tega 172 dijakov in 1.445 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature; prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature; tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine). Četrti predmet poklicne mature predstavlja izdelek oziroma storitev ali seminarska naloga z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.

V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 586 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 586 kandidatov (311 deklet in 275 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je poklicno maturo uspešno opravilo 425 kandidatov oz. 72,5 % (lani 76,6 %).

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 29. februarja 2012.

Vir: RIC, 28. 3. 2012
 

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)