Znane so meje za pridobitev Zoisove štipendije za dodiplomske študente višjih letnikov ter podiplomske študente.

Zoisovo štipendijo za šolsko leto 2010/2011 za 2. ali višji letnik dodiplomskega študija oziroma podiplomski študij bodo pridobili vlagatelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:

  • povprečna ocena 9,62 ali več v preteklem študijskem letu za vlagatelje, ki so Zoisovo štipendijo uveljavljali na podlagi povprečne ocene,
  • zbranih 5 ali več točk na podlagi izjemnih dosežkov, doseženih v preteklih dveh šolskih oziroma študijskih letih, za vlagatelje, ki so Zoisovo štipendijo uveljavljali na podlagi izjemnih dosežkov,
  • razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno študentov posameznega letnika posameznega študijskega programa vsaj 1,23 za vlagatelje, ki so uveljavljali pravico do Zoisove štipendije z uvrstitvijo med najboljših 5% študentov v generaciji.

Odločbe o dodelitvi štipendije bodo vlagatelji oziroma njihovi pooblaščenci prejeli predvidoma do konca meseca novembra 2011.

Vir in več informacij: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 21. 11. 2010

(Skupno 54 obiskov, 1 današnjih obiskov)