Statistični urad RS je objavil rezultate Ankete o izobraževanju odraslih (Adult Education Survey) za  leto 2016. Namen mednarodne raziskave je ugotoviti v kolikšni meri so odrasli vključeni v katero koli obliko izobraževanja (formalno, neformalno in priložnostno), na kakšne načine pridobivajo znanje ter kakšen odnos imajo do izobraževanja – razlogi za (ne)udeležbo, zadovoljstvo z izobraževanjem, kako odrasli ocenjujejo svoje znanje tujih jezikov in rabe računalnika ter v kolikšni meri se udeležujejo družabnih in kulturnih aktivnosti. Raziskava je bila prvič izvedena leta 2007 in drugič leta 2011na populaciji v starosti od 25 do 64 let. Najnovejša raziskava je zajela populacijo v starosti od 18 do 69 let.

V Sloveniji se je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem  izobraževalo (formalno in/ali neformalno) 47 % odraslih v starosti od 18 do 69 let. Izobraževalo se je nekoliko več žensk (48,4 %) kot moških (44,9 %). V formalno izobraževanje je bilo vključenih skupaj 11,1 % odraslih, od tega 10,3 % moških in 11,9 % žensk. Neformalno izobraževanje je obiskovalo 40,3 % odraslih, od tega 39,2 % moških in 41,5 % žensk. Priložnostno je znanje pridobivalo 63 % odraslih. 

Podatki kažejo, da vključenost v izobraževanje s starostjo upada. V starostni skupini od 18 do 24 let se je izobraževalo kar 81 %, v starosti od 25 do 34 let se je izobraževalo 56 %, med 35 do 49 letniki je bilo takih 53 %, med 50 do 64 letniki še 33 % in med 65 do 69 letniki pa le še 16 %. 

Pomemben dejavnik pri vključevanju odraslih v formalno in/ali neformalno izobraževanje je njihova dosežena izobrazba. Odraslih z največ osnovnošolsko izobrazbo se je izobraževalo 19 %, s srednješolsko izobrazbo se jih je izobraževalo 43 %, z doseženo terciarno izobrazbo pa 69 % oseb. 

Podrobnejši podatki raziskave so na voljo na SI-STAT podatkovnem portalu.

Vir: ACS, 25. 8. 2017

(Skupno 113 obiskov, 1 današnjih obiskov)