Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnika srednje šole po prehodu iz osnovne v srednjo šolo.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev, povprečno oceno vsaj 4,70 v zadnjem razredu osnovne šole in doseči vsaj 2,5 točk za izjemne dosežke.

Štipendije bodo tem vlagateljem prvič izplačane predvidoma 10.12.2015. Štipendije se praviloma izplačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ob prvem izplačilu štipendisti prejmejo tudi vse že zapadle zneske štipendij.

Odločbe bodo poslane po pošti zakonitemu zastopniku.

Vlagatelji v skupini SŠ, torej dijaki višjih letnikov in študenti prvih letnikov, bodo o odočitvah obveščeni v dveh mesecih po popolnosti zadnje vloge, predvidoma v decembru oz. januarju.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 9. 12. 2015

(Skupno 66 obiskov, 1 današnjih obiskov)