Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov srednjih šol.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev, povprečno oceno najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole in doseči najmanj 4,5 točke za izjemne dosežke. Vsem vlagateljem bodo v prvi polovici decembra izdane ustrezne odločbe.
Štipendije bodo tem vlagateljem prvič izplačane predvidoma 9. 12. 2016. Ob prvem izplačilu štipendisti prejmejo tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 30. 11. 2016

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)