Zoisovo štipendijo je v šolskem letu 2014/2015 je pridobilo preko 1.000 dijakov, vpisanih v 1. letnik srednje šole.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev, povprečno oceno vsaj 4,70 v zadnjem razredu OŠ ter vsaj en ustrezni izjemni dosežek. 

Zoisovo štipendijo je tako pridobilo 1.058 dijakov, ki so lani zaključili OŠ in so letos prvič vpisani v 1. letnik srednje šole. 

Štipendije so bile tem vlagateljem nakazane 10. 12. 2014. Štipendije se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen izjemoma. Ob prvem izplačilu štipendisti prejmejo tudi vse že zapadle zneske štipendij. 

Odločbe bodo poslane po pošti zakonitemu zastopniku.

Dijaki višjih letnikov in študenti bodo o odločitvah obveščeni v roku dveh mesecev od popolnosti vseh vlog, predvidoma v decembru oz. januarju.

VIR: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 12. 12. 2014

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)