Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev, povprečno oceno najmanj 4,10 ali zlato maturo in hkrati vsaj en ustrezen izjemni dosežek.

Vsem vlagateljem bodo predvidoma do konca decembra 2016 izdane ustrezne odločbe.

Štipendije bodo tem vlagateljem prvič izplačane predvidoma 10. 1. 2017. Ob prvem izplačilu štipendisti prejmejo tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se praviloma izplačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 28. 12. 2016

(Skupno 188 obiskov, 1 današnjih obiskov)