Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija in študente magistrskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 3,75 točk na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 2,5 točki na izjemnih dosežkih ter so hkrati izkazali povprečno oceno najmanj 9,08.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma do konca februarja 2018 izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 9. 3. 2018. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Skladi, 19. 2. 2018

(Skupno 98 obiskov, 1 današnjih obiskov)