V šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 je sklad podelil preko 1.600 novih Zoisovih štipendij dijakom in študentom.

Zadnjo skupino vlagateljev sestavljajo študenti višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija ter študenti magistrskega študija. Za dodelitev Zoisove štipendije so morali ti vlagatelji izkazati izpolnjevanje splošnih pogojev, povprečno oceno najmanj 8,50 in doseči najmanj 4 točke za izjemne dosežke. Prav tako so do štipendije upravičeni tudi tisti vlagatelji, ki so dosegli manj kot 4 točke za izjemne dosežke, ter izkazali uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji, pri čemer je razmerje med njihovo povprečno oceno in povprečno oceno generacije znašalo najmanj 1,16.

Štipendije bodo tem vlagateljem prvič izplačane predvidoma 10. 2. 2017. Ob prvem izplačilu štipendisti prejmejo tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se praviloma izplačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 26. 1. 2017

(Skupno 81 obiskov, 1 današnjih obiskov)