Znani so rezultati za pridobitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov dodiplomskega študija in študente podiplomskega študija. Zoisovo štipendijo za študente višjih letnikov dodiplomskega študija in študente podiplomskega študija bo v študijskem letu 2013/2014 prejemalo približno 150 novih štipendistov.

Do Zoisove štipendije za študijsko leto 2013/2014 za višje letnike višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja in podiplomskega izobraževanja so upravičeni vlagatelji, ki poleg splošnih izpolnjujejo tudi enega izmed naslednjih pogojev za pridobitev:

  • povprečna ocena 9,76 ali več za vlagatelje, ki so pravico do Zoisove štipendije uveljavili na podlagi povprečne ocene;
    ali
  • razmerje 1,26 ali več med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije posameznega študijskega programa za vlagatelje, ki so pravico do Zoisove štipendije uveljavili na podlagi uvrstitve med 5 % najboljših študentov v generaciji;
    ali
  • 5 točk ali več za izjemne dosežke, dosežene v preteklih dveh študijskih letih, za vlagatelje, ki so pravico do Zoisove štipendije uveljavili na podlagi izjemnih dosežkov.

Odločbe bodo vlagatelji prejeli po pošti predvidoma v prvem tednu meseca decembra 2013.

Zoisovim štipendistom iz te skupine bo štipendija izplačana predvidoma 10. 12. 2013, ko bodo študenti prejeli štipendije za mesec oktober in november 2013. Nadaljnje štipendije v tekočem študijskem letu se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, 3. 12. 2013

(Skupno 656 obiskov, 1 današnjih obiskov)