Podeljenih za več kot 3,2 milijona evrov sredstev po 2. javnem razpisu – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 za študijsko leto 2017/2018

Znani so rezultati 2. javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020« za študijsko leto 2017/2018.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v vlogi upravičenca programa. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V roku je po 2. javnem razpisu v sklopu 1. odpiranja za študijsko leto 2017/2018 na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije prispelo 19 vlog (217 projektov prijaviteljev – javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije) v skupni višini 3.788.524,00 EUR. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo za študijsko leto 2017/2018 izbranih 186 projektov in skupaj podeljenih za 3.257.796,00 EUR sredstev za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in delovnega mentorja ter medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva. V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, s čimer se spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem in (ne)gospodarstva. Rezultat vzpostavljenega sodelovanja in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo) bodo pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

Rezultati so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS na tej povezavi.

Vir: MIZŠ, 13. 3. 2018

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)