Znani so rezultati javnega razpisa »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017 – 2018«. Izbranih je bilo vseh sedem prijaviteljev. Ocenjena vrednost oziroma dodeljenih sredstev za vzhodno kohezijsko regijo znaša 210.612 evrov in za zahodno kohezijsko regijo 831.894 evrov (skupaj torej 1.042.506 evrov).

Namen razpisa je okrepiti odprtost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodno okolje. Visokošolski učitelji se bodo lahko od najmanj treh do največ šestih mesecev pedagoško in strokovno izpopolnjevali na tujih visokošolskih institucijah.

Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju vodi k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. Obenem pripomore k posodobitvam pedagoškega procesa ter posredno k izboljšanju kompetenc študentov in s tem k boljši zaposljivosti diplomantov. Prav tako ima pozitivne učinke na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Vir: MIZŠ, 25. 8. 2017

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)