Financiranje znanosti se mora občutno povečati, če želimo ustvariti ustrezne razmere za razvoj uspešne družbe. Evropska sredstva so lahko pri tem samo dodatna spodbuda, za temelj pa mora poskrbeti država sama. Znanost je potrebno prepoznati kot gibalo napredka. Poleg finančnih sredstev pa potrebujemo tudi sistemske spremembe na področju raziskav in inovacij, zato so na ministrstvu pripravili predlog novega zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki bo šel kmalu v medresorsko usklajevanje.

»Raziskovalni projekti omogočajo prodor novih idej in vključevanje v svetovne znanstvene trende ter njihovo soustvarjanje, zato je zanje treba zagotoviti dovolj denarja. V Sloveniji imamo dobro razvito, sodobno akademsko okolje, a da bi se lahko prebili med vodile inovacijske države, mora vlada prepoznati vitalen pomen znanosti za družbo in zagotoviti stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti. Krčenje javnih sredstev za znanstveno raziskovanje se mora prenehati. Če se želimo enakovredno kosati z razvitimi državami, moramo sredstva za financiranje znanosti znatno povečati,« poudarja minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Vlada je sprejela rebalans državnega proračuna za letošnje leto, s katerim se sredstva za znanstveno in raziskovalno dejavnost povečujejo za 24,44 milijona evrov, od tega dobrih 22 milijonov evrov za raziskovalno dejavnost, ki se financira preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Gre za 13,7 odstotno povečanje proračunaglede na sprejeti proračun 2019 in za 12,7 odstotno povečanje glede na proračun 2018.
Za doseganje zastavljenega cilja 1 odstotek BDP za znanstveno raziskovalno dejavnost v letu 2022 bo treba zviševanje sredstev za znanstveno raziskovalno dejavnost v naslednjih treh letih še močno okrepiti.

Glavne razvojne prioritete na področju znanosti v letu 2019 so:

– sistemsko financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za omogočanje razvoja odlične znanosti, prenosa znanja v družbo in gospodarstvo v službi vzpostavljanja družbe prihodnosti;

– spodbujanje vključevanja slovenskih raziskovalcev v evropski raziskovalni prostor za krepitev internacionalizacije slovenske znanosti in s tem povezane sinergije med različnimi razvojnimi sredstvi;

– sofinanciranje podoktorskih projektov za v tujini izobražene Slovenke in Slovence;

– prispevek k izgradnji vrhunske evropske raziskovalne infrastrukture za omogočitev dostopa slovenskih raziskovalcev do vrhunske evropske raziskovalne infrastrukture ter obenem razvoj specifičnih znanj v Sloveniji, ki bodo uporabljena v globalnem kontekstu;

– sofinanciranje devetih raziskovalno-razvojnih programov, ki spodbujajo konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese;

– sofinanciranje izgradnje centra odličnosti InnoRenew CoE in nabava vrhunske raziskovalne opreme, ki bo prispevala k znanstveni odličnosti, dvigu kompetenc slovenskih udeležencev in razvoj znanja na področjih, kjer je Slovenija zaradi naravnih danosti lahko globalni voditelj;

– sofinanciranje nadgradnje obstoječih HPC zmogljivosti z vzpostavitvijo  superračunalniškega vozlišča HPC RIVR in podatkovnega skladišča za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora po načelu odprtih raziskovalnih podatkov ter vzpostavitev pogojev  za učinkovito sodelovanje v okviru EuroHPC.

Več >>

(Skupno 93 obiskov, 1 današnjih obiskov)