Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je 30.6.2015 na svoji spletni strani in na portalu e-uprava objavil informacije o dodelitvi in nadaljnjem prejemanju Zoisovih štipendij.

Javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije je namenjen tistim dijakom in študentom, ki želijo za trenutno izobraževanje pridobiti Zoisovo štipendijo, ker je trenutno še nimajo dodeljene. To vključuje tako vse tiste dijake in študente, ki štipendije še nimajo in se vpisujejo v višje letnike, kot tiste, ki bodo v šolskem oz. študijskem letu 2015/2016 začeli z izobraževanjem na višji ravni ali stopnji, ne glede na to, ali so na prejšnji že prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.

Na Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 vložijo vlogo tisti Zoisovi štipendisti, ki jim je bila podeljena po starem zakonu (ZŠtip), torej do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014 in ki v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 nadaljujejo izobraževanje v višjem letniku istega izobraževalnega programa.

Rok za oddajo vlog za dijake je do 4. 9. 2015, za študente pa do 7. 10. 2015.

Pomembna novost! Štipendisti, ki so pridobili štipendijo po novem zakonu (ZŠtip-1) v šolskem oz. študijskem letu 2014/2015, pa morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije vložiti sami in pravočasno. Če bo štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vložil pred začetkom šolskega ali študijskega leta, bo sklad o nadaljnjem prejemanju štipendije odločil s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Več informacij in potrebni obrazci so na voljo na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/.

Vir: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 10. 7. 2015

 

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)