Dijakom zaključnih letnikov srednjih šol se za meseca julij in avgust Zoisova štipendija ne izplačuje.

Zakon o štipendiranju (ZŠtip) (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09, 62/10-ZUPJS, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) namreč v 45. členu ureja trajanje in izplačevanje štipendij. Drug odstavek tega člena tako določa: “(2) Državne štipendije in Zoisove štipendije se izplačujejo mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v končanem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo.”

Ti dijaki tako zadnje izplačilo prejmejo julija, saj se štipendija izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vir: Javni sklad RS za kadre in štipendije, 20. 8. 2012

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)