Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. 6. 2012 objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vloge je za dijake 5.9.2012 in za študente 10.10.2012.

Predmet javnega poziva so Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 in sicer: dodelitev Zoisove štipendije za vlagatelje, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 Zoisove štipendije niso prejemali, in nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za štipendiste, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 prejemali Zoisovo štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo, in nadaljujejo izobraževanje v višjem letniku oziroma na višji ravni izobraževanja.

Vsi vlagatelji morajo izpolnjevati splošne pogoje, kot jih določa zakon (npr. status, državljanstvo, ipd.), in vsaj enega izmed sledečih pogojev za pridobitev (v nadaljevanju: merila):
  • merilo uspeha, pri čemer se upoštevajo končne ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2011/2012;
  • merilo zlata matura, pri čemer se upoštevajo rezultati mature, doseženi v šolskem letu 2011/2012;
  • merilo uvrstitve med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2011/2012 v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju;
  • merilo izjemni dosežki, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2010/2011 in 2011/2012).

Posamezna merila so podrobneje opredeljena v pozivu. Za nadaljnje prejemanje štipendije zadostuje izpolnjevanje splošnih pogojev in doseganje vsaj enega merila. 

Poziv podrobneje navaja: pogoje, merila, postopek izbire, okvirno višino sredstev, ki je na voljo za nove vlagatelje višino štipendije in dodatke k štipendiji, obveznosti štipendista, zahtevano dokumentacijo (priloge in v kakšni obliki morajo biti te predložene), roke za oddajo vloge in drugo.

 Besedilo poziva in potrebni obrazci so na voljo na spletni strani Sklada.

Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je: sreda, 5. 9. 2012, za dijake, torej tiste, ki bodo v šolskem letu 2012/2013 vpisani v srednješolsko izobraževanje, in sreda, 10. 10. 2012, za študente, torej tiste, ki bodo v študijskem letu 2012/2013 vpisani v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje.

Dodatne informacije so na voljo: na spletni strani sklada v poglavju o Zoisovih štipendijah, na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu sklada ali telefonsko na številkah 01/434 10 83 ali 01/434 10 80.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 28. 6. 2012

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)