V šolskem letu 2010/2011 teče tretje leto uvajanja posodobljenih gimnazijskih učnih načrtov, ki so bili posodobljeni leta 2008. V obdobju od 2010/11 do 2012/13 bo Zavod RS za šolstvo implementacijo učnih načrtov in posodobitev gimnazije v širšem smislu izvajal prek ESS projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN.

Uvajanje teče intenzivno v sodelovanju s šolami in učitelji na različnih ravneh: na ravni šole kot celote, šolskih razvojnih timov in na ravni predmetnih področij. V okviru projekta Posodobitev gimnazije – Posodobitev učnih načrtov: vpeljevanje in spremljanje ter usposabljanje učiteljev nastaja zbirka 25 didaktičnih priročnikov s skupnim naslovom Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Priročniki z jasno konceptualno zasnovo sledijo posodobljenim učnim načrtom in predstavljajo ubesedenje izvornega pristopa, ki pomeni premik v pomenski paradigmi od poučevanja o predmetu k učenju predmeta s poudarjeno vlogo dijaka in njegovega aktivnega spoznavanja. Pouk tako postaja posebna oblika intelektualne dejavnosti, ki temelji na razvijanju kritičnega mišljenja in zmožnostih (samo)reflektiranja vseh vključenih v izobraževalni proces.

Omenjene dejavnosti bodo podrobneje predstavili na novinarski konferenci, ki bo v sredo, 17. novembra 2010, ob 11. uri, v multimedijski sobi Zavoda RS za šolstvo (Poljanska cesta 28).

Na konferenci bodo sodelovali:
dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport
mag. Gregor Mohorčič, direktor Zavoda RS za šolstvo
dr. Amalija Žakelj, vodja oddelka področnih/predmetnih skupin na Zavodu RS za šolstvo

Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 12. 11. 2010 in MŠŠ, 15. 11. 2010

(Skupno 50 obiskov, 1 današnjih obiskov)