Zavod RS za šolstvo in Ceneter RS za poklicno izobraževanje vabita šolske time srednjih poklicnih in strokovnih šol k prijavi v dveletno razvojno nalogo Razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov poklicnih in strokovnih šol, da bi razvili digitalne kompetence dijakov v luči okvirja digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.1). Akronim naloge POKIT.

Aktivnosti v razvojni nalogi bodo usmerjene v razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev na srednjih poklicnih in strokovnih šolah, spodbujanje smiselne rabe digitalne tehnologije v okviru splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov, oblikovanje mreže medsebojne podpore za širjenje dobre prakse smiselne rabe digitalne tehnologije ter nudenje strokovne podpore učiteljem za razvijanje digitalnih kompetenc.

Več o nalogi si lahko preberete v povabilu šolam k sodelovanju. Vašo e-prijavo oddajte do 21. 5. 2018.

Vir: ZRSŠ, 26. 4. 2018

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)