Zavod RS za šolstvo napoveduje izvedbo enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (e-urice), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki so jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

  • Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcu
  • Varno in spodbudno učno okolje – pomen dobrih odnosov za vključujočo klimo
  • Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo?
  • “Ozvočene” dejavnosti za učence na daljavo

Prijave do 23. novembra 2020, do 12. ure.

Za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo so v projektu IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 pripravili sklop seminarjev in izobraževanj. Med to ponudbo se nahajajo tudi štirje (4) seminarji za celotne kolektive s temami, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem.

  • Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
  • Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
  • Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo
  • Timsko in sodelovalno učenje na daljavo

Prijave v KATISu do 30. novembra 2020.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 16. in 17. 11. 2020 ter SIO, 17. 11. 2020

(Skupno 55 obiskov, 1 današnjih obiskov)