Od 4. do 6. julija 2016 so v Ljubljani, Novi Gorici, Celju in Kidričevem potekala izobraževanja za poučevanje nemščine in angleščine v osnovni šoli. Izobraževanja so potekala v obliki predavanj, delavnic in okroglih miz. Vodilo jih je prek 30 učiteljev-praktikov, pedagoških svetovalcev in profesorjev s fakultet. Namenjena so bila uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred in uvajanju posodobljenih učnih načrtov iz angleščine in nemščine kot prvega tujega jezika (4.–9. razred).

Vsebina je bila uvajanje učenja tujih jezikov v 1. VIO, fonološko ozaveščanje in opismenjevanje, uporaba avtentičnih gradiv in avtentičnih učnih situacij, vloga ravnatelja pri uvajanju tujega jezika v 1. VIO, timsko sodelovanje, mreženje šol, doseganje ciljev in standardov, preverjanje znanja ter načrtovanje in izvajanje pouka v 4. razredu z upoštevanjem pričakovanega znanja učencev ob zaključku tretjega razreda. Učitelji-praktiki so predstavili svoje primere iz prakse, svetovalke ZRSŠ pa so poleg obeh posodobljenih učnih načrtov za angleščino in nemščino od 4. do 9. razreda predstavile tudi nekaj rezultatov spremljave pouka angleščine in nemščine v 3. razredu.

Vir: ZRSŠ, 14. 7. 2016

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)