Svet Zavoda RS za zaposlovanje se je seznanil s polletnih delovanjem Zavoda, gibanjem brezposelnosti in zaposlovanjem brezposelnih. Sprejel je rebalans Poslovnega načrta Zavoda 2010 ter se seznanil z novostmi, ki jih nova predvidena področna zakonodaja prinaša v delo Zavoda.

Število brezposelnih oseb se je v prvi polovici letos povečalo za 1.515 oseb, na novo pa sta se prijavili 45.702 osebi. Od januarja do junija letos je Zavod vključil 32.827 brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, to je 30 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. S pomočjo Zavoda se je zaposlilo 27.023 brezposelnih oseb, kar je 27 % več kot lani v istem času, tudi delodajalci so prijavili več prostih delovnih mest. Tudi osemmesečni podatki kažejo, da gospodarstvo počasi okreva, saj se je s pomočjo Zavoda zaposlilo 35.736 brezposelnih oseb, kar je skoraj 20 % več kot v primerljivem obdobju lani, več je bilo tudi vključitev programe aktivne politike zaposlovanja (skupaj 44.898).

Spremenjene razmere na trgu dela, nova zakonodaja in odobritev novih projektov so bile osnova za predlog rebalansa Poslovnega načrta Zavoda za leto 2010, ki ga je Svet Zavoda sprejel. Gre za spremembe pri aktivni politiki zaposlovanja, kjer je predvidena večja poraba sredstev iz integralnega proračuna, dodatni finančni viri zaradi podpisa pogodb za izvajanje projektov ter predvidena dodatna sredstva za modernizacijo informacijskega sistema.

Svet Zavoda se je seznanil tudi z vplivom predvidene nove zakonodaje – Zakona o urejanju trga dela in zakona o malem delu – na delo Zavoda v prihodnje. Zavod je že pred samim sprejemom zakonov sodeloval pri pripravi teh zakonov in pripadajočih podzakonskih aktih.

Vir in več informacij: ZRSZ, 29. 9. 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)