Konec letošnjega oktobra je stopil v veljavo novi Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2011. Ta bo nadomestil dosedanji Zakon o zavarovanju za primer brezposelnosti in prinaša vrsto novosti, ki se nanašajo na področje delovanje Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod).

Med glavne spremembe sodi širitev kroga upravičencev do denarnega nadomestila ter uvedba še nekaterih drugih novosti, povezanih z večanjem varnosti iskalcev zaposlitve. Poleg tega se povečuje tudi učinkovitost izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, zmanjšujejo se administrativne ovire za podjetja in osebe na trgu dela, vzpostavlja se mreža izvajalcev, ki bo omogočala še hitrejše odzivanje države na dinamične spremembe na trgu dela. Zavod bo pri tem imel še pomembnejšo vlogo kot sedaj, saj bo najpomembnejši izvajalec ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Med pomembnejšimi novostmi je tudi to, da bo upravičenec do plačila prispevkov za upokojitev zavarovanec, ki mu bo po izteku denarnega nadomestila do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev manjkalo največ eno leto.

Naj koncu poudarjajo, da bodo vloge za priznanje pravic, vložene pred začetkom uporabe zakona, obravnavane po določbah prejšnje ureditve. Prav tako zavarovanec, ki je pridobil pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti do začetka uporabe tega zakona, zadrži te pravice v obsegu in trajanju po določbah prejšnje ureditve, pravice o mirovanju, prenehanju in znižanju pa se uresničujejo po določbah novega zakona.

Vir: ZRSZ, 12. 11. 2010

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)