Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v Uradnem listu (št. 85/2010) in na svoji spletni strani objavil javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2011. Na razpisu je na voljo 16,974 milijona evrov iz slovenskega proračuna. Razpis omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje nacionalnih in lokalnih programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih, predvsem na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale in kmetijstva. Predvidena je vključitev 2.600 brezposelnih oseb v nacionalne in lokalne programe javnih del pri neprofitnih delodajalcih.

Na javni razpis se lahko prijavijo neprofitni delodajalci in organizacije, za izvajanje socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih, razvojnih in drugih programov, katerih cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. V okviru državnega sofinanciranja stroškov za izvajanje programov javnih del bo neprofitnim delodajalcem v letu 2011 zagotovljeno od 50- do 100-odstotno sofinanciranje plač za udeležence javnih del. Del sofinanciranja stroškov za izvajanje programov javnih del pa zagotavljajo tudi izvajalci in naročniki javnih del (slednji so večinoma občine).

Prvi rok za predložitev vlog na razpis je 17.11.2010 (do 12. ure), nato pa v letu 2011 vsakega 5. dne v mesecu (do 12. ure).

Več: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 29. 10. 2010

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)