S 1. 1. 2014 pričnejo v Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) uporabljati Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS), ki bo nadomestil Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe ZRSZ.

KLASIUS je obvezen nacionalni standard za razvrščanje izobraževalnih programov in izobraževalnih nazivov. Sestavljata ga dve klasifikaciji: KLASIUS-SRV in KLASIUS-P.

KLASIUS-SRV razvršča izobraževalne programe in nazive glede na segment (temeljno stopenjsko izobraževanje, nacionalne poklicne kvalifikacije, dopolnilno izobraževanje), raven (npr. srednja poklicna izobrazba, doktorat znanosti) ter vrsto, s pomočjo katere se podrobneje razvrščajo izobraževalni programi in nazivi znotraj segmenta in ravni (npr. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)).

KLASIUS-P razvršča izobraževalne programe in nazive glede na področje (npr. gradbeništvo, ekonomija, medicina).

Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, ki ga je uvedel in dopolnjeval Zavod RS za zaposlovanje, s 1. 1. 2014 ne bo več v uporabi.

Prehod na KLASIUS ne pomeni le prehoda na uporabo klasifikacije, ki je nacionalni standard, ampak odpira tudi možnost povezovanja s koncepti in standardi, ki jih uporablja in razvija mednarodna skupnost (predvsem EU).

Vir: ZRSZ, 27. 12. 2013

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)