national fee and support 15-16

Izšlo je poročilo National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2015/16 (.pdf) (Nacionalni sistemi študentskih prispevkov in pomoči 2015/16). Poleg primerjalnega pregleda študentskih prispevkov (šolnin, administrativnih taks ipd.) in pomoči študentom v akademskem letu 2015/16, prinaša poročilo tudi nacionalne opise sistemov prispevkov rednih študentov in pomoči, ki so jim na voljo.

Publikacija prinaša pregled nad razponom prispevkov, ki jih plačujejo študentje, in nad kategorijami študentov, ki so jih dolžne plačevati in ki so iz plačil izvzete. Podobno ponazarja tudi ravni javne podpore, ki jo študentje za študij prejmejo v obliki štipendij in posojil ter davčnih olajšav in družinskih prejemkov, kjer je to mogoče.

Poročilo se osredotoča na prispevke in podporo v javnih ali subvencioniranih zasebnih visokošolskih institucijah, ki izvajajo študij 1. in 2. stopnje. Podatki o neodvisnih zasebnih institucijah niso zajeti.

Poročilo pokriva 28 držav članic EU, Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Lihtenštajn, Črno Goro, Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.

 

Iz študije: Delež rednih študentov, plačnikov prispevkov, ki presegajo 100€ letno,  za študij na študijskem programu 1. stopnje.

odstotek placnikov stipendij

 

 

Nacionalni opis za Slovenijo

 

national sheet fees 15-16

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)