V kateri državi je obseg pouka v šolskem letu 2012/13 največji? Koliko ur pouka posameznega predmeta imajo učenci?

Nova publikacija Eurydice o času pouka v obveznem izobraževanju v Evropi prinaša odgovore na tovrstna vprašanja. Bolj natančno, publikacija vsebuje posodobljena dejstva in številke o obsegu pouka temeljnih predmetov po razredih/stopnjah v obveznem izobraževanju v šolskem letu 2012/13. Informacije v publikaciji so razdeljene na obseg poučevanja posameznih predmetov (na primer učenje pismenosti, matematika, športna vzgoja) in po posameznih državah. Poročilo vsebuje tudi podatke o številu dni pouka in trajanju ure pouka.

Obseg poučevanja predstavlja čas, izražen v urah po 60 minut, ko je učenec (v šoli ali izven nje) pri pouku predmetov ali drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki so sestavni del obveznega jedrnega oziroma fleksibilnega kurikuluma in sodijo v obvezni del programa. Čas pouka ne vključuje odmorov med urami pouka, pouka neobveznih izbirnih predmetov, neobveznih dejavnosti izven časa pouka, časa, namenjenega domačim nalogam, časa individualne pomoči ali učenja.

Poročilo Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe (.pdf)

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)