Cover instruction time 2015smallNa spletišču Eurydice z dne 8. 5. 2015 objavljeno poročilo o priporočenem obsegu pouka v obveznem izobraževanju v Evropi za šolsko leto 2014/15 (Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2014/15, .pdf, .en).

Podatki analize priporočenega obsega pouka dajo slutiti, da se v vseh državah osredotočajo na najpomembnejše temeljne kompetence v obvezne izobraževanju, to so na primarni ravni v večini držav branje, pisanje in književnost (okoli 25 odstotkov celotnega obsega pouka). Matematika zavzema drugo mesto, tj. okoli 15 odstotkov celotnega obsega. V več državah so namenili večji poudarek jezikom na obvezni sekundarni ravni v primerjavi s primarno ravnijo. Ugotovili smo tudi, da je le v manjšem številu držav možno fleksibilno razporeditev ur med posameznimi razredi in po razredih. Informacije o obsegu pouka so povzete po podatkih iz nacionalnih opisov in opomb k podatkom držav. Podatki so predstavljeni v diagramih, natančno po državah, po razredih ali po predmetih. Podatke so posredovale vse države članice EU (28) ter Islandija, Liecthenstein, Črna gora, Norveška, Srbija in Turčija. Podatke sta zbrali v sodelovanju omrežji urydice in NESLI (OECD). Referenčno obdobje je 2014/15.

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)