Izšlo je poročilo Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, 2013/14 (.pdf) (Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2013/14).

14-10-04-naslovka teachers salaries

Redno letno poročilo omrežja Eurydice prinaša nacionalen opise in primerjalni pregled plač učiteljev in ravnateljev v Evropi.  Poročilo zajema podatke o polno zaposlenih učiteljih in ravnateljih, ki izpolnjujejo vse kvalifikacijske pogoje za zaposlitev na predšolski, primarni, nižiji in višji seknunadrni ravni izobraževanja. Poročilo vključuje podatke o:
•    o telesih, ki odločajo o določitvi učiteljskih plač,
•    o plačah v zasebnem sektorju,
•    o minimalnih in maksimalnih zakonsko določenih plačah v razmerju do BDP na prebivalca in v razmerju do realno izplačanih plač (v te so zajete zakonsko določene plače in dodatki h plačam),
•    zviševanju plač glede na izkušnje učiteljev in ravnateljev,
•    zadnjem zvišanju/znižanju plač učiteljev,
•    različnih vrstah dodatkov h plačam in o tem, kdo o njihovi dodelitvi odloča.

Ob izidu poročila Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe (.pdf), 2013/14 je Evropska komisija objavila tudi sporočilo za javnost.

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)