Izšlo je redno poročilo omrežja Eurydice o plačah učiteljev in ravnateljev v letu 2015/16 (.pdf, en).

teachers and school heads salaries 2015

V šolskem letu 2015/16 so se glede na leto pred tem plače učitelje zvišale v 24 država ali regijah, med njimi tudi v Sloveniji, medtem ko so v 16 državah ostale na enaki ravni. V zadnjih sedmih letih so zakonsko določene najnižje plače učiteljev ostale na isti ravni ali pa so se zvišale v večini držav, v nekaterih, tudi v Sloveniji, pa še vedno ostajajo pod ravnjo iz leta 2009.

Slika: Spremembe med 2014/15 in 2015/16 v zakonsko določenih minimalnih plačah učiteljev v javnih šolah (ISCED 1,2,3)

changes in salaries

 

 

Plačilo za delo je eden ključnih elementov pri zagotavljanju atraktivnosti učiteljskega poklica. Poročilo o plačah učiteljev in ravnateljev v Evropi prinaša primerjalni pregled najnižjih in najvišjih zakonsko določenih plač učiteljev in ravnateljev v javnih šolah in vrtcih na predprimarni, primarni in sekundarni ravni v 40 evropskih državah ali regijah. Prinaša tudi vpogled v spremembe minimalnih zakonsko določenih plač v zadnjem letu in v razvoj kupne moči učiteljev od leta 2009.  Kriza je v Sloveniji prizadela kupno moč učiteljev, navaja poročilo. Minimalna zakonsko določena plača učiteljev v paritetah kupne moči pri konstantnih cenah v letu 2015/16 tako še ni dosegla ravni iz leta 2009.

Slika: Spremembe med 2009/10 in 2015/16 v minimalnih zakonsko določenih plačah učiteljev v paritetah kupne moči pri konstantnih cenah v javnih primarnih in sekundarnih šolah.

trend kupne moči učiteljev v Sloveniji

V razmerju do BDP na prebivalca je minimalna zakonsko določena plača v 32 sistemih v primarnem izobraževanju (od 40, ki jih zajema poročilo) nižje od povprečnega BDP na prebivalca v posamezni državi. Najnižje razmerje (minimalna zakonsko določena plača/ BDP na prebivalca) dosegajo plače v Latviji (40 %), Litvi (36 %) in Romuniji (44%). Blizu BDP na prebivalca pa so na Danskem (95 %), na Škotskem (93 %) in v Srbiji (99,7 %). Podobno je tudi v Sloveniji, kjer je v letu 2015/16 razmerje med minimalno zakonsko določeno plačo in BDP na prebivalca znašalo 91,5 %. Najvišje razmerje med plačami učiteljev in BDP na prebivalca so zabeležili v Španiji (122 %), Bosni in Hercegovini (194 %), Črni Gori (129 %), Makedoniji (151 %) in Turčiji (163 %)

V poročilu so zbrani tudi podatki o dejansko izplačanih plačah, pa tudi o tem, kako učitelji napredujejo po plačnih lestvicah in kakšne dodatke k plačam lahko prejemajo. Podrobnosti so objavljene v podrobnih nacionalnih opisih sistemov plač, ki sledijo primerjalnemu delu poročila.

 

Več>> Teachers’ and School Heads’Salaries and Allowances in Europe 2015/16 (.pdf)

(Skupno 62 obiskov, 1 današnjih obiskov)