208 EN TT 2016 17 cover

Na spletišču Eurydice, EACEA, Evropska komisija, so dne 8. 6. 2017 objavili novo poročilo Eurydice o priporočenem obsegu pouka v obveznem izobraževanju v Evropi Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17 (pdf, en).

Svet Evropske unije je zastavi cilj zmanjšati odstotek 15-letnikov s slabimi učnimi dosežki pri branju, matematiki in naravoslovju, in sicer na manj kot 15 odstotkov do 2020. Učinkovito učenje je odvisno od več dejavnikov, vendar ostaja pomembnejši v učnem procesu dijakov obseg pouka. Kako najbolje organizirati omejeni čas med različnimi predmeti in tako zagotoviti vsem dijakom priložnost, da razvijejo svoj učni potencial na različnih področjih?

V omrežju Eurydice so proučili priporočen obseg pouka v obveznem izobraževanju v 42 evropskih izobraževalnih sistemih v šolskem letu 216/17. Poročilo vključuje diagrame podatkov po državah in predmetih, primerjalni pregled sprememb politik zadnjih nekaj let v zvezi s priporočenim letnim obsegom pouka in porazdelitvijo ur med predmeti. Posebno pozornost so namenili več predmetom, ki trenutno zbujajo največ pozornosti na evropski ravni: branje, pisanje in književnost, matematika, naravoslovje, drugi jeziki in šport oziroma zdravstvena vzgoja. Pri matematiki in naravoslovju so pripravili primerjavo med obsegom pouka po priporočilu izobraževalnih oblasti z obsegom pouka, o katerem poročajo učitelji in dijaki v raziskavah TIMSS in PISA.

Omrežje Eurydice network zbira podatke o obsegu pouka več kot dvajset let in od 2010 vsako leto objavi posodobljeno poročilo o obsegu pouka na svojem spletišču Eurydice.

(Skupno 57 obiskov, 1 današnjih obiskov)