Na spletišču Eurydice, EACEA, Evropska komisija, so 11. 6. 2019 objavili novo poročilo Eurydice o priporočenem obsegu pouka v obveznem izobraževanju v Evropi, Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19 (.pdf, en).

Od marca 2020 je v slovenskem prevodu na voljo tudi Primerjalna študija Priporočeni obseg pouka v rednem obveznem izobraževanju v Evropi 2018/19.

Svet Evropske unije je zastavil cilj zmanjšanja slabih učnih dosežkov v branju, matematiki in znanosti med 15-letniki na manj kot 15 odstotkov do leta 2020. Kako bodo to dosegle evropske države?

Obseg pouka se je izkazal za pomemben dejavnik učnega procesa. Kakovost poučevanja in obseg pouka pozitivno vplivata na dosežke učencev in lahko nadomestita slabosti na drugih področjih, kot so sposobnosti učencev ali pripravljenost na učenje. Oboje se je izkazalo kot pozitiven učinek tudi pri depriviligiranih učencih.

To poročilo analizira priporočeni obseg pouka v obveznem izobraževanju v 43 evropskih izobraževalnih sistemih za šolsko leto 2018/19. Posebna pozornost je namenjena širšim predmetnim področjem branja, pisanja in literature, matematike, naravoslovja in družboslovnih ved.

Poročilo prinaša podatke o tem, da je največji delež evropskih kurikulov posvečen branju, pisanju in literaturi, zlasti v primarnem izobraževanju. Matematika se po številu ur, ki ji jih namenjajo, znajde na drugem mestu. Njen delež se zmanjšuje v sekundarnem izobraževanju na račun vpeljave drugih predmetov, predvsem naravoslovja.

Poročilo poleg primerjalnega dela vključuje tudi nacionalne diagrame po državah in predmetih. Podatke sta skupaj zbrali omrežji Eurydice in OECD/NESLI. Eurydice zbira podatke o obsegu pouka že več kot dvajset let in od 2010 vsako leto objavi posodobljeno poročilo o obsegu pouka.

Datum izida: Eurydice EACEA, 11. 6. 2019

(Skupno 188 obiskov, 1 današnjih obiskov)