Publikacija Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi 2011/12 (Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, 2011/12, .pdf) je zbirka podatkov in komparativna študija obenem. To letno poročilo Eurydice prinaša nacionalne opise in komparativni pogled na plače učiteljev in ravnateljev. Poročilo zajema podatke o kvalificiranih učiteljih, zaposlenih s polnim delovnim časom in ravnateljih na predšolski, primarni, nižji in višji sekundarni ravni izobraževanja. Poročilo vključuje podatke o:
•    organih odločanja o višini učiteljskih plač;
•    plačah v zasebnem sektorju;
•    minimalnih in maksimalnih zakonsko določenih plačah v razmerju do BDP na prebivalca;
•    rasti plače glede na delovno dobo,;
•    najnovejših povečanjih /zmanjšanjih kupne moči učiteljev in učinku gospodarske krize;
•    različnih vrstah dodatkov in organih odločanja o njihovi dodelitvi.

Več >> Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi 2011/12 (.pdf,en)

Sporočilo EK za javnost ob izidu publikacije: Plače učiteljev vedno pogosteje znižane ali zamrznjene

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)