salaries mPoročilo omrežja Eurydice z naslovom Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2012/13 (.pdf) prikazuje, da je v vseh državah EU, razen v Grčiji, kupna moč učiteljev v letu 2013 na isti ali višji ravni kot leta 2000, kljub varčevalnim ukrepom, ki se uporabljajo v zadnjih letih v številnih državah (npr. zmanjšanje ali zamrznitev plač). Rasti plač med letoma 2000 in 2009 namreč odtehtajo varčevalne ukrepe med letoma 2009 in 2012 in dvig življenjskih stroškov. Vendar pa učiteljski poklic ostaja slabo plačan, saj so v večini držav minimalne osnovne plače učiteljev v OŠ in SŠ nižje od BDP na prebivalca. Poročilo te in druge ugotovitve predstavlja s pomočjo primerjalnega pregleda in posameznimi podatki za 32 evropskih državah. Zajema učitelje s polnim delovnim časom, ki so popolnoma usposobljeni, in ravnatelje šol, na predšolski, primarni, nižji sekundarni in višji sekundarni ravni izobraževanja.

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)