037ps 043psIzid zbornika: december 2005
Pomembne teme v izobraževanju v Sloveniji: prenavljanje pedagoškega študija.

Učiteljski poklic v Evropi: profil, trendi, hotenja:
Poročilo I: Začetno Izobraževanje in usposabljanje ter vstopanje v poklicno delo (Nižje splošno sekundarno izobraževanje)
Poročilo IV: Kako ohraniti privlačnost učiteljskega poklica tudi v 21. stoletju (Nižje splošno sekundarno izobraževanje)

Izšel je zbornik z naslovom “Pomembne teme v izobraževanju v Evropi: v Sloveniji Prenavljanje pedagoškega študija, v Evropi Učiteljski poklic v Evropi – zbornik besedil o izobraževanju učiteljev.

Zbornik je razdeljen na tri dele. V prvem delu razgrinja nekatere poglede slovenskih izobraževalk učiteljev in pedagoških strokovnjakov o tem, kako naj bi v prihodnje razvijali pedagoške študijske programe, kako načrtujejo preoblikovanje zgradbe in vsebin pedagoških študijskih programov v luči bolonjske reforme in nove šolske zakonodaje.

V drugem in tretjem delu zbornika pa se slovenski bralci lahko seznanijo z vsebino dveh zanimivih publikacij Eurydice omrežja o učiteljskem poklicu. Prva evropska študija govori o začetnem izobraževanju in usposabljanju učiteljev ter njihovem vstopanju v poklic, druga pa o tem, kako gledajo na svoj poklic učitelji sami, kakšen je njihov ugled v družbi in kako povečati privlačnost poklica. Slednje je mogoče – ugotavljajo avtorji v študiji – predvsem s kakovostnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ni nujno enovito, ampak prožno in prilagojeno potrebam učencev, dijakov in študentov ter potrebam in značilnostim različnih poklicnih podskupin. Poudarjajo pomembnost povezovanja in medsebojnega dopolnjevanja sistema začetnega izobraževanja v okviru univerz in kasnejšega poklicnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja. Ugotavljajo da lahko šolske politike na večjo privlačnost poklica vplivajo tudi s plačnim strategijami in najrazličnejšimi negmotnimi spodbudami. S pospeševanjem mobilnosti učiteljev želijo evropske šolske politike v prihodnje iskati ravnotežje med vse večjimi potrebami po učiteljih, ki jih v nekaterih državah zaradi staranja poklica že močno primanjkuje, in prilivom novih svežih moči iz univerz. Z motiviranjem starejših zaposlenih učiteljev želijo doseči, da bi ti ostali dejavni v svojem poklicu in se ne bi prezgodaj upokojevali.

Uredila ga je Tatjana Plevnik, izdalo pa Ministrstvo za šolstvo in šport. (ISBN 961-61091-24-2)

Vabljeni k branju vseh treh delov zbornika:

  1. Pomembne teme v izobraževanju v Sloveniji: prenavljanje pedagoškega študija (.pdf)
  2. Zvezek 3 – Učiteljski poklic v Evropi: profil, trendi, hotenja – Poročilo I: Začetno Izobraževanje in usposabljanje ter vstopanje v poklicno delo (Nižje splošno sekundarno izobraževanje) (.pdf)
  3. Zvezek 3 – Učiteljski poklic v Evropi: profil, trendi, hotenja – Poročilo IV: Kako ohraniti privlačnost učiteljskega poklica tudi v 21. stoletju (Nižje splošno sekundarno izobraževanje) (.pdf)

Oglejte si tudi sporočilo za medije (.pdf) ob izidu zbornika s poudarki iz vsebine.

Sporočilo za javnost ob izidu publikacije Eurydice za Poročilo I (.pdf).

 

Publikacijo v PDF formatu dobite na naslovu http://www.mszs.si/eurydice/organ/knjige.htm#IU.

(Skupno 131 obiskov, 2 današnjih obiskov)