Publication document thumbnailŠtudija Pomembni podatki o učenju in inovacijah z IKT po šolah v Evropi 2011 zajema podatke o dostopnosti računalnikov na domu in v šoli, o rabi interneta med učenci za zabavo in za šolsko delo, o pogostosti in načinih rabe opreme IKT pri pouku, o kompetenčnih pristopih v učnih načrtih, o metodah poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja s pomočjo IKT, pa tudi o tem, kako učitelje v različnih državah izobražujejo in usposabljajo za rabo IKT in kateri učitelji se sploh ukvarjajo z izgradnjo informacijsko-komunikacijskih kompetenc pri učencih. Študija med drugim razkriva tudi podatke o opremljenosti šol in rabi IKT pri upravljanju v izobraževanju – o uvedbi e-dnevnikov in redovalnic, ter elektronskih evidenc.

Informacije v študiji se nanašajo na podatke, ki so jih zbrale nacionalne enote Eurydice v 31 evropskih državah, vključeni so kazalniki različnih raziskav Eurostata, nacionalnih statističnih računov, ter rezultati mednarodnih raziskav za primerjavo učnih dosežkov učencev – TIMSS 2007 in PISA 2009. Poročilo zajema podatke o primarni (ISCED1) in sekundarnih (ISCED 2 in 3) ravneh splošnega izobraževanja.

Referenčno leto za vse kazalnike Eurydice je šolsko leto 2009/2010.

Poročilo na podlagi najnovejših mednarodnih raziskav in podatkov zbranih za 31 držav (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija), ugotavlja, da vsak teden 83 % petnajstletnikov računalnik uporablja za zabavo, medtem ko jih 46 % uporablja računalnik za domače naloge. Raziskava kaže, da le 20 % mladih v šoli uporablja računalnik za eksperimentalno delo, za razvijanje pismenosti ali pouk tujih jezikov. Šole v Evropski uniji so večinoma dobro opremljene z IKT, saj vsaj polovica mladih obiskuje šolo, na kateri je vsaj en računalnik na dva učenca oziroma dijaka. Razlike med državami glede IKT opreme so danes precej manjše v primerjavi s stanjem pred desetimi leti, ko si je npr. en računalnik v povprečju delilo v Lihtenštajnu 5 učencev, v Romuniji pa kar 41 učencev. Danes so v povprečju najbolje opremljene šole v Veliki Britaniji, kjer je računalnikov celo več kot učencev in dijakov, v drugih državah pa si od 1 do 4 učenci delijo en računalnik, izjemi sta Turčija (5,5 učencev na računalnik) in Grčija (6 učencev na računalnik). V Sloveniji je v povprečju en računalnik na 3,73 otrok. Poročilo navaja, da več šol poroča o težavah pri zaposlovanju usposobljenih IKT učiteljev, saj je v večini držav premalo usposabljanj na delovnem mestu. Poročilo je pripravilo omrežje Eurydice, ki zbira informacije o izobraževalnih sistemih in politikah v sodelujočih državah ter jih analizira.

 

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)