Publication document thumbnailV oktobru je knjižno polico Eurydice obogatila še ena novost iz tiskarne. Tudi v slovenskem prevodu je izšla publikacija “Šolska avtonomija v Evropi: Politika in ukrepi”. Večja demokratična udeležba, učinkovitejša izraba javnih sredstev za izobraževanje in višja kakovost poučevanja so le tri izmed vodil, ki so vlade različnih evropskih držav napotile k podeljevanju večje avtonomije odločanja šolam v obveznem izobraževanju. Tudi v Sloveniji je načelo šolske avtonomije postalo pomembno organizacijsko načelo javnega šolskega sistema. Šolska avtonomija pa ostaja ključno vprašanje aktualne politike v mnogih evropskih državah.

Obsežna raziskava o stanju šolske avtonomije v Evropi je nastala na pobudo portugalskega predsedovanja Evropski uniji, finančno pa jo je podprla Evropska komisija. Raziskava z različnih zornih kotov osvetljuje procese uvajanja šolske avtonomije in njene različne vidike v obveznem izobraževanju v različnih evropskih državah.

Pregled stanja šolske avtonomije v obveznem izobraževanju je pripravilo omrežje Eurydice. V študiji tako lahko preberete o tem, katera so zadevna področja šolske avtonomije in v kakšnem obsegu so šole avtonomne v različnih evropskih državah. Bralci si lahko ogledate, kakšne pravice do samostojnega odločanja so zagotovljene šolam v Sloveniji v primerjavi s šolami v drugih državah. Besedilo je pospremljeno s preglednimi grafičnimi prikazi.

Izid publikacije v slovenskem jeziku: oktober 2008

Celotna študija: Šolska avtonomija v Evropi. Politika in ukrepi (.pdf)
School Autonomy in Europe. Policies and Measures (.pdf)

(Skupno 115 obiskov, 1 današnjih obiskov)