Poročilo Eurydice Digital Education at School in Europe, ki je izšlo 12. septembra 2019, osvetljuje dve različni, vendar komplementarni perspektivi digitalnega izobraževanja: na eni strani razvoj digitalnih kompetenc, pomembnih za učence in učitelje, na drugi strani pa pedagoško rabo tehnologij za podporo, izboljšanje in preoblikovanje učenja in poučevanja.

Digital Education at School in Europe (en, .pdf)
Eurydice Brief (en, .pdf)
Prelet politik: Digitalno izobraževanje v šoli v Evropi (sl, .pdf)
DE infografika (sl, .pdf)

V poročilu so zajeta različna področja digitalnega izobraževanja. Pripravljen je pregled šolskih učnih načrtov in učnih izidov, ki so povezani z digitalnimi kompetencami. Poročilo obravnava razvoj kompetenc učiteljev tako med začetnim izobraževanjem kot tudi v celotni karieri ter vrednoti digitalne kompetence učencev in uporabo digitalnih tehnologij za ocenjevanje. V zaključku nudi nekaj vpogleda v trenutne nacionalne strategije in politike o digitalnem izobraževanju v šoli. V prilogah so dodane posebne informacije glede na državo, o šolskih učnih načrtih, okvirih kompetenc učiteljev, najvišjih strategijah in agencijah, ki podpirajo digitalno izobraževanje v šoli.

Poročilo zajema digitalno izobraževanje na primarni in splošni sekundarni ravni za šolsko leto 2018/19 v vseh 28 državah članicah EU, kot tudi v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Švici, Islandiji, Lihtenštajnu, Črni gori, Severni Makedoniji, na Norveškem, v Srbiji in Turčiji (skupno 43 izobraževalnih sistemov).

(Skupno 565 obiskov, 1 današnjih obiskov)