naslovnica drzavljanska vzgoja sloNamen poročila omrežja Eurydice Državljanska vzgoja v Evropi (2012) je zajeti razvoj politik in ukrepov, povezanih z državljansko vzgojo v evropskih državah v zadnjih letih. Poročilo zagotavlja pregled stanja na petih glavnih področjih: 1) cilji in organizacija kurikuluma; 2) sodelovanje učencev in staršev v šolah; 3) šolska kultura in vključevanje učencev v družbo; 4) preverjanje in evalvacija ter 5) pomoč učiteljem in ravnateljem. V njem se državljanska vzgoja nanaša na vidike vzgoje in izobraževanja na ravni šole, ki pripravlja učence, da postanejo dejavni državljani, z zagotavljanjem potrebnega znanja, spretnosti in stališč, da bodo lahko prispevali k razvoju in blagostanju družbe, v kateri živijo. Ta opredelitev ne zajema le poučevanja in učenja v razredu, temveč tudi praktične izkušnje, pridobljene v šolskem življenju in pri dejavnostih skupnosti.

Celotna študija:

Poročilo obsega informacije o 31 državah omrežja Eurydice (države članice EU, Islandija, Norveška, Hrvaška in Turčija) in poudarja vidni napredek, dosežen od zadnje študije omrežja o tej temi, objavljene leta 2005. Upoštevane so bile tudi vse pomembne politične reforme, načrtovane za prihodnja leta. Podatki so za šolsko leto 2010/11.

Spodbujanje državljanov, zlasti mladih, da se dejavno vključijo v družbeno in politično življenje, postaja v zadnjem času vse pomembnejša prednostna politična naloga tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Socialne in državljanske kompetence se na primer uvrščajo med osem ključnih sposobnosti za vseživljenjsko učenje, kot sta jih opredelila Svet in Evropski parlament leta 2006. Spodbujanje dejavnega državljanstva je postalo tudi eden od glavnih ciljev izobraževalnih sistemov po vsej Evropi, kot je določeno v Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020).

Ker se izobraževanje obravnava kot glavno sredstvo za spodbujanje dejavnega državljanstva, je namen poročila omrežja Eurydice Državljanska vzgoja v Evropi (2012) zajeti razvoj politik in ukrepov, povezanih z državljansko vzgojo v evropskih državah v zadnjih letih. V ta namen poročilo zagotavlja pregled stanja na petih glavnih področjih: 1) cilji in organizacija kurikuluma; 2) sodelovanje učencev in staršev v šolah; 3) šolska kultura in vključevanje učencev v družbo; 4) preverjanje in evalvacija ter 5) pomoč učiteljem in ravnateljem.

V tem poročilu se državljanska vzgoja nanaša na vidike vzgoje in izobraževanja na ravni šole, ki pripravlja učence, da postanejo dejavni državljani, z zagotavljanjem potrebnega znanja, spretnosti in stališč, da bodo lahko prispevali k razvoju in blagostanju družbe, v kateri živijo. Ta opredelitev ne zajema le poučevanja in učenja v razredu, temveč tudi praktične izkušnje, pridobljene v šolskem življenju in pri dejavnostih skupnosti.

Poročilo vsebuje informacije o 31 državah Eurydice omrežja (članice EU, Islandija, Norveška, Hrvaška in Turčija) in osvetljuje napredek, ki je bil dosežen od zadnje objavljene publikacije o državljanjski vzgoji leta 2005. Spodbujanje državljanov, predvsem mladih, k aktivni udeležbi v družbenem in političnem življenju je postala politična prioriteta tako na nacionalni  kot tudi na evropski ravni. Primerjalna študija kaže, da so vse države, zajete v študiji, že uvedle predpise, ki vzpodbujajo sodelovanje šolajočih pri upravljanju šole.

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)