Publication document thumbnailOmrežje Eurydice je leta 2009 kot del aktivnosti v letu medkulturnega dialoga osvežilo študijo o integraciji otrok migrantov v evropske šole, ki smo jo pripravili že leta 2004. Študija je takrat izšla v angleškem jeziku, od julija 2011 pa je bralcem dostopna tudi v slovenščini.

Študija se osredotoča predvsem na vprašanje komunikacije med šolo in družinami otrok migrantov ter na vprašanje poučevanja maternega jezika za otroke migrante. Zajema predšolsko, primarno in sekundarno stopnjo splošnega izobraževanja v 30 evropskih državah. Informacije so pripravile nacionalne enote omrežja Eurydice, statistične podatke pa so prispevali Eurostat, PISA in PIRLS 2006 ter nekateri nacionalni statistični viri.
Referenčno leto študije je šolsko leto 2007/08.

 

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)