NaslovnicaIzšlo je poročilo Eurydice Towards equity and inclusion in higher education in Europe (en, .pdf), ki se osredotoča na temo pravičnosti in inkluzije v visokem šolstvu v Evropi.

Poročilo analizira trenutno raven usklajenosti evropskih visokošolskih sistemov z desetimi načeli in smernicami (Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA), ki so jih sprejele vse države evropskega visokošolskega prostora za izboljšanje socialne razsežnosti.

Vsebuje 10 poglavij, ki pokrivajo načela in spremljajoče smernice. V vsakem poglavju je najprej predstavljeno posamezno načelo in spremljajoče smernice. Sledi jedrnata razlaga, kako se le-ti nanašajo na pravičnost, na kakšne metodološke izzive so naleteli, nato pa je podan izbor kazalnikov. Zbrani podatki so predstavljeni večinoma v obliki zemljevidov. Semafor indikatorjev na koncu vsakega poglavja povzema, kako delujejo evropske države glede na obseg izvajanja posameznih smernic. To daje bralcu jasno vizualno sliko o trenutnem stanju pozornosti namenjene pravičnosti in inkluziji v visokošolskem izobraževanju v evropskih sistemih.

Zadnje, sklepno poglavje povzema glavne ugotovitve poročila. Glavni vir informacij so informacije o predpisih in politikah na najvišji odločevalski ravni, ki so jih posredovale nacionalne enote Eurydice, to je 38 izobraževalnih sistemov v 36 evropskih državah, s referenčnim študijskim letom 2020/21.

V slovenščini so na voljo glavne ugotovitve poročila Eurydice Za pravičnost in inkluzijo v visokem šolstvu v Evropi 2022.

Objavljeno: Eurydice EACEA, 29. 3. 2022

(Skupno 209 obiskov, 2 današnjih obiskov)