monitor 15 - EUIzšlo je redno letno poročilo Evropske komisije o razvoju na področju izobraževanja in usposabljanja v EU.

Ob izidu poročila Monitor izobraževanja in usposabljanja je Evropska komisija v sporočilu za javnost zapisala da: »je viden napredek pri doseganju izobrazbe v Evropi, vendar podatki tudi razkrivajo, da potrebujemo več investicij, če želimo zagotoviti bolj vključujoče izobraževanje in spodbujati socialno mobilnost.«

Poročilo Monitor izobraževanja in usposabljanja je poročilo o razvoju na področju izobraževanja in usposabljanja v EU, obenem pa komisija vsako leto izda tudi posebna  poročila o razvoju v posameznih državah članicah. Tako je tudi letos objavila nacionalno poročilo o napredku na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji.

Ob izdaji poročila, s katerim Evropska komisija spremlja uresničevanje zavez držav članic za doseganje skupnih ciljev v okviru strategije Izobraževanje in usposabljanje 2020, je letos prvič izšla tudi študija omrežja Eurydice o strukturnih indikatorjih za spremljanje izobraževalnih sistemov (.pdf, en), v kateri so zajeti kvalitativni indikatorji s področja:

JAF 15 COVER– Vzgoje in varstva predšolskih otrok
– Doseganja temeljnih spretnosti
– Visokega šolstva
– Zaposljivosti diplomantov in
– Učne mobilnosti

 

Kvalitativni podatki iz poročila omrežja Eurydice predstavljajo dopolnilo v veliki meri kvantitativnim informacijam, zajetim v poročilo Monitor Evropske komisije.

 

 

 

 

 

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)