Publication document thumbnailV slovenskem prevodu je na voljo študija Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave.

V študiji so zbrane informacije o poučevanju naravoslovja v Evropi in predstavljene trenutne usmeritve, politike in strategije, usmerjene k izboljšanju in spodbujanju poučevanja in učenja naravoslovja. Našteti in opisani so podporni ukrepi za učitelje in šole, ki želijo navdušiti učence za naravoslovje. Vključeni so tudi pregled stanja na področju naravoslovnega izobraževanja, glavne ugotovitve mednarodnih raziskav PISA in TIMSS ter tudi rezultati pilotne raziskave Eurydice (SITEP) o vsebini programov začetnega izobraževanja učiteljev.

V študiji je sodelovalo 31 držav (države EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija) in zajema referenčno leto 2010/11.

Študija v celoti:
Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave (.pdf)
Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research (.pdf)

Poudarki:
Poudarki iz študije (.pdf)
Highlights (.pdf)

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)