Teaching Careers in Europe: Access, Progression and SupportIzšla je nova študija omrežja Eurydice o učiteljih, ki tokrat v središče postavlja kariero učiteljev – Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support (.pdf, en).

Primerjalni pregled nacionalnih politik glede kariere učiteljev po Evropi, ki obsega podatke 43 izobraževalnih sistemov (države članice EU, Albanija, Bosna in Hercegovina, Švica, Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Norveška in Turčija), zajema analizo različnih vidikov učiteljskega poklica. Študija zajema primarno in splošno sekundarno izobraževanje. V primeru Slovenije torej obsega podatke o učiteljiv v osnovni šoli (primarno in nižje sekundarno izobraževanje) in v gimnazijah (splošno višje sekundarno izobraževanje). Podatki so za šolsko leto 2016/17.

Vloga učiteljev postaja vse pomembnejša, saj se v Evropi soočamo z izobraževalnimi, socialnimi in ekonomskimi izzivi. Visoka pričakovanja glede dosežkov učencev in večji pritiski zaradi raznolikosti učencev v povezavi s hitrimi tehnološkimi spremembami močno vplivajo na učiteljski poklic. Poročilo o karieri učiteljev lahko prispeva k oblikovanju na dokazih temelječih politik za učinkovito podporo učiteljem, krepitev njihovega profesionalizma in statusa.

Poročilo ugotovite predstavlja v petih vsebinskih sklopih:
– načrtovanje in glavni izzivi ponudbe in povpraševanja po učiteljih,
– vstop v učiteljski poklic in mobilnost učiteljev,
– profesionalni razvoj in podpora,
– karierni razvoj,
– ocenjevanje učiteljev.

Poudarki Evropske komisije: Highlights (.pdf, en)

Poudarki v slovenskem jeziku: Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora (.pdf, sl)

(Skupno 152 obiskov, 1 današnjih obiskov)