11-09-28-naslovka_ponavljanje_razreda Študija Ponavljanje razreda v obveznem izobraževanju v Evropi: predpisi in statistika je prispevek omrežja Eurydice k razpravam o šolski neuspešnosti in osipu v okviru politike Evropske komisije za izobraževanje in usposabljanje. V vseh izobraževalnih sistemih med šolskim letom tako ali drugače ocenjujejo napredek učencev. Tistim, ki imajo težave, zagotavljajo različne oblike pomoči, da bi tudi oni zadovoljivo napredovali. V številnih državah je za učence, ki kljub različnim oblikam pomoči niso zmogli zadovoljivo napredovati, ob koncu šolskega leta na izbiro tudi ponavljanje razreda.

Študija se posveča veljavnim določilom o ponavljanju razreda v primarnem in nižjem sekundarnem splošnem izobraževanju v državah omrežja Eurydice. To se v večini držav ujema z obdobjem  obveznega izobraževanja. Prvo poglavje je posvečeno vstopu v primarno izobraževanje. Drugo in tretje poglavje obravnavata določila, povezana z napredovanjem in prehodom v naslednji razred v primarnem ter nižjem sekundarnem izobraževanju.

Študija upošteva podatke za šolsko leto 2009/10 in zajema vse države v omrežju Eurydice. Enota Eurydice EACEA je primerjalno analizo napisala na podlagi podrobnih nacionalnih opisov izobraževalnih sistemov, objavljenih na spletni strani Eurydice. Nacionalne enote so pri verificiranju študije informacije dopolnile in posodobile.

Celotna študija:
Ponavljanje razreda v obveznem izobraževanju v Evropi: predpisi in statistika (.pdf)
Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics (.pdf)

Poudarki iz študije:
Poudarki iz študije (.pdf)
Highlights (.pdf)

126_en

Študijo je v slovenski jezik prevedel mag. Mirko Zorma, za terminološki pregled je poskrbela Alenka Taštanoska, za jezikovnega pa Božena Kenig, slovensko izdajo je uredila Barbka Kresal Sterniša.

(Skupno 109 obiskov, 1 današnjih obiskov)