Izšlo je poročilo Entrepreneurship Education at School in Europe: National strategies, Curricula and Learning Outcomes (.pdf).

Poročilo sestavljajo primerjalni pregled in nacionalni opisi učenja  podjetništva po šolah v Evropi. Kratek primerjalni pregled, ki zajema države članice EU ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Turčijo, kaže, da se velika večina evropskih držav loteva  izobraževanja za podjetništvo prek nacionalnih strategij in pobud.

Na primarni ravni izobraževanja dve tretjini evropskih držav izrecno navaja podjetništvo v osrednjih smernicah, medtem ko je v sekundarnem izobraževanju v skoraj vseh državah podjetništvo vključeno v kurikilum, in sicer v okviru splošnih kurikularnih ciljev, ali v predmetnih učnih načrtih, ali s kombinacijo obeh pristopov. Torej je pomen učenja podjetništva splošno priznan. Poleg tega pa imajo v številnih evropskih državah izrecno opredeljene učne dosežke za učenje podjetništva, ki vključujejo odnos do podjetništva, znanje in spretnosti. Končno, poročilo predstavlja tudi tiste države, v katerih so učiteljem v pomoč konkretne smernice in učni pripomočki, kot tudi sliko sedanjih pobud in reform.

Poročilo v angleškem jeziku: Entrepreneurship Education at School in Europe: National strategies, Curricula and Learning Outcomes (.pdf)

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)