Publication document thumbnailOmrežje Eurydice v študiji Posodabljanje visokega šolstva v Evropi: Financiranje in socialna razsežnost, ki je v izvirniku izšla septembra 2011, podrobneje proučuje socialni vidik visokošolskega izobraževanja – to je tema, ki se ji je v zadnjih letih posvečalo pozornost v političnih razpravah na ravni Evrope in na nacinalnih ravneh. Socialni vidik se nanaša na proces širitve dostopa do visokošolskega izobraževanja, ta naj bi se omogočil čim večjemu deležu prebivastva kot je mogoče.

Podatki v študiji so iz leta 2009/10. Študijo je za Evropsko komisijo izdelalo omrežje Eurydice (zajema 31 držav: vse članice EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Turčijo) ter jo v angleškem jeziku objavilo na svoji spletni strani.

 

Celotna študija:

Poudarki iz študije v angleškem (pdf) in v slovenskem jeziku (pdf)

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)